logo
logo

+254 111 034 300

foreign used honda fit Cars for Sale in nairobi

 

All (16 Results)

Honda Fit
4.4
2016 Honda Fit
foreign
69K kms
1300 cc

KSh 1,480,000

Nairobi, Nairobi
KSh 77,810 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit
foreign
87K kms
1300 cc

KSh 1,365,000

Nairobi, Nairobi
KSh 57,548 / Mo
30% Down payment
cash_car_banner
2017 Honda Fit
foreign
101K kms
1300 cc

KSh 1,415,000

Nairobi, Kiambu Rd
KSh 78,076 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit
foreign
45K kms
1320 cc

KSh 1,400,000

Nairobi, Ngong Rd
KSh 77,335 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit
foreign
106K kms
1310 cc

KSh 1,350,000

Nairobi, Ngong Rd
KSh 72,487 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit
foreign
53K kms
1500 cc

KSh 1,400,000

Nairobi, Ngong Rd
KSh 74,816 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit
foreign
98K kms
1500 cc

KSh 1,350,000

Nairobi, Ngong Rd
KSh 59,052 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit
foreign
128K kms
1300 cc

KSh 1,180,000

Nairobi, Ngong Rd
KSh 70,815 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit
foreign
139K kms
1240 cc

KSh 1,380,000

Nairobi, Ngong Rd
KSh 73,919 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit
foreign
101K kms
1300 cc

KSh 1,480,000

Nairobi, Ngong Rd
KSh 66,040 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit
foreign
139K kms
1300 cc

KSh 1,365,000

Nairobi, Kiambu Rd
KSh 57,629 / Mo
30% Down payment
Filter by Price
2017 Honda Fit shuttle hybrid
foreign
132K kms
1490 cc

KSh 1,800,000

Nairobi, Ngong Rd
KSh 81,200 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit shuttle hybrid
foreign
79K kms
1500 cc

KSh 1,740,000

Nairobi, Ngong Rd
KSh 79,218 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit Hybrid
foreign
86K kms
1500 cc

KSh 1,545,000

Nairobi, Kiambu Rd
KSh 54,748 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit shuttle hybrid
foreign
88K kms
1500 cc

KSh 1,665,000

Nairobi, Kiambu Rd
KSh 59,000 / Mo
30% Down payment
2016 Honda Fit shuttle hybrid
foreign
71K kms
1500 cc

KSh 1,665,000

Nairobi, Kiambu Rd
KSh 59,000 / Mo
30% Down payment

Related Searches