logo
logo

+254 111 034 300

toyota probox Cars for Sale in Kenya

 

All (101 Results)

Toyota Probox
4.3
2016 Toyota Probox
foreign
98K kms
1320 cc

KSh 1,250,000

Nairobi, Nairobi
KSh 67,035 / Mo
30% Down payment
2015 Toyota Probox
foreign
152K kms
1500 cc

KSh 1,165,000

Nairobi, Nairobi
KSh 60,526 / Mo
30% Down payment
cash_car_banner
2016 Toyota Probox
foreign
285K kms
1500 cc

KSh 1,019,000

Nairobi, Nairobi
KSh 53,897 / Mo
30% Down payment
2017 Toyota Probox
foreign
192K kms
1300 cc

KSh 1,013,238

Nairobi, Nairobi
KSh 53,635 / Mo
30% Down payment
2016 Toyota Probox
foreign
203K kms
1300 cc

KSh 1,029,000

Nairobi, Nairobi
KSh 54,351 / Mo
30% Down payment
2016 Toyota Probox
foreign
252K kms
1300 cc

KSh 1,045,488

Nairobi, Nairobi
KSh 55,099 / Mo
30% Down payment
2016 Toyota Probox
foreign
170K kms
1300 cc

KSh 1,100,000

Nairobi, Nairobi
KSh 63,009 / Mo
30% Down payment
2016 Toyota Probox
foreign
127K kms
1500 cc

KSh 1,215,000

Mombasa, Ganjoni
KSh 62,334 / Mo
30% Down payment
2015 Toyota Probox
local
129K kms
1500 cc

KSh 895,000

Mombasa, Ganjoni
KSh 48,557 / Mo
30% Down payment
2017 Toyota Probox
foreign
113K kms
1300 cc

KSh 1,315,000

Mombasa, Mombasa
KSh 66,839 / Mo
30% Down payment
2015 Toyota Probox
foreign
161K kms
1500 cc

KSh 1,165,000

Nairobi, Nairobi
KSh 60,081 / Mo
30% Down payment
Filter by Price
2017 Toyota Probox
foreign
124K kms
1500 cc

KSh 1,165,000

Nairobi, Nairobi
KSh 60,081 / Mo
30% Down payment
2016 Toyota Probox
foreign
74K kms
1500 cc

KSh 1,265,000

Mombasa, Ganjoni
KSh 64,586 / Mo
30% Down payment
2018 Toyota Probox
foreign
92K kms
1500 cc

KSh 1,365,000

Mombasa, Ganjoni
KSh 69,092 / Mo
30% Down payment
2017 Toyota Probox
foreign
110K kms
1300 cc

KSh 1,265,000

Mombasa, Mombasa
KSh 64,586 / Mo
30% Down payment
2016 Toyota Probox
foreign
148K kms
1500 cc

KSh 1,195,000

Mombasa, Ganjoni
KSh 61,432 / Mo
30% Down payment
2016 Toyota Probox
foreign
101K kms
1500 cc

KSh 1,195,000

Mombasa, Ganjoni
KSh 61,432 / Mo
30% Down payment
2015 Toyota Probox
foreign
82K kms
1300 cc

KSh 1,215,000

Mombasa, Mombasa
KSh 62,334 / Mo
30% Down payment
2016 Toyota Probox
foreign
122K kms
1500 cc

KSh 1,215,000

Nairobi, Nairobi
KSh 62,334 / Mo
30% Down payment
2017 Toyota Probox
foreign
164K kms
1500 cc

KSh 1,315,000

Nairobi, Nairobi
KSh 66,839 / Mo
30% Down payment
2015 Toyota Probox
local
255K kms
1500 cc

KSh 895,000

Mombasa, Ganjoni
KSh 48,557 / Mo
30% Down payment
2016 Toyota Probox
foreign
67K kms
1500 cc

KSh 1,265,000

Nairobi, Nairobi
KSh 64,586 / Mo
30% Down payment
2017 Toyota Probox
foreign
115K kms
1500 cc

KSh 1,265,000

Nairobi, Nairobi
KSh 64,586 / Mo
30% Down payment
2016 Toyota Probox
foreign
111K kms
1500 cc

KSh 1,265,000

Nairobi, Nairobi
KSh 64,586 / Mo
30% Down payment

Related Searches