logo
logo

+233 242436898

foreign used honda cr v Cars for Sale in Ghana

 

All (26 Results)

Honda CR-V
4.3
2017 Honda CR-V
foreign
52K kms
4-cylinder

GH¢ 250,000

Ashanti, Santasi
GH¢ 13,894 / Mo
30% Down payment
2021 Honda CR-V
foreign
23K kms
4-cylinder

GH¢ 350,000

Ashanti, Santasi
GH¢ 19,048 / Mo
30% Down payment
cash_car_banner
2022 Honda CR-V
foreign
6K kms
4-cylinder

GH¢ 390,000

Ashanti, Santasi
GH¢ 21,152 / Mo
30% Down payment
2019 Honda CR-V
foreign
32K kms
4-cylinder

GH¢ 330,000

Ashanti, Santasi
GH¢ 17,965 / Mo
30% Down payment
2022 Honda CR-V
foreign
10K kms
4-cylinder

GH¢ 450,000

Ashanti, Dakwadwom
GH¢ 24,373 / Mo
30% Down payment
2016 Honda CR-V
foreign
10K kms
4-cylinder

GH¢ 265,000

Ashanti, Asokwa
GH¢ 9,994 / Mo
30% Down payment
2021 Honda CR-V
foreign
13K kms
4-cylinder

GH¢ 400,000

Ashanti, Asokwa
GH¢ 15,085 / Mo
30% Down payment
2018 Honda CR-V
foreign
144K kms
4-cylinder

GH¢ 330,000

Ashanti, Santasi
GH¢ 12,445 / Mo
30% Down payment
2017 Honda CR-V
foreign
36K kms
4-cylinder

GH¢ 330,000

Ashanti, Ahodwo
GH¢ 12,445 / Mo
30% Down payment
2018 Honda CR-V
foreign
145K kms
4-cylinder

GH¢ 349,090

Ashanti, Abuakwa
GH¢ 13,165 / Mo
30% Down payment
2021 Honda CR-V
foreign
12K kms
4-cylinder

GH¢ 330,000

Ashanti, Adum
GH¢ 12,445 / Mo
30% Down payment
Filter by Price
2017 Honda CR-V
foreign
165K kms
4-cylinder

GH¢ 335,000

Ashanti, Ahodwo
GH¢ 12,634 / Mo
30% Down payment
2017 Honda CR-V
foreign
76K kms
4-cylinder

GH¢ 250,000

Ashanti, Ahodwo
GH¢ 9,428 / Mo
30% Down payment
2018 Honda CR-V
foreign
45K miles
4-cylinder

GH¢ 350,000

Greater Accra, Achimota
GH¢ 19,121 / Mo
30% Down payment
2014 Honda CR-V
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 255,250

Greater Accra, Abelemkpe
GH¢ 14,144 / Mo
30% Down payment
2019 Honda CR-V
foreign
454 miles
4-cylinder

GH¢ 331,750

Greater Accra, Abelemkpe
GH¢ 18,162 / Mo
30% Down payment
2019 Honda CR-V
foreign
451 miles
4-cylinder

GH¢ 400,000

Greater Accra, Achimota
GH¢ 21,747 / Mo
30% Down payment
2016 Honda CR-V
foreign
455 miles
4-cylinder

GH¢ 245,050

Greater Accra, Achimota
GH¢ 13,683 / Mo
30% Down payment
2022 Honda CR-V
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 457,210

Greater Accra, Lashibi
GH¢ 17,243 / Mo
30% Down payment
2013 Honda CR-V
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 245,050

Greater Accra, Achimota
GH¢ 9,241 / Mo
30% Down payment
2020 Honda CR-V
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 410,290

Greater Accra, East Legon
GH¢ 22,180 / Mo
30% Down payment
2022 Honda CR-V
foreign
454 miles
4-cylinder

GH¢ 465,370

Greater Accra, East Legon
GH¢ 25,126 / Mo
30% Down payment
2017 Honda CR-V
foreign
4K kms
4-cylinder

GH¢ 320,530

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 12,088 / Mo
30% Down payment
2019 Honda CR-V
foreign
25K miles
4-cylinder

GH¢ 350,110

Greater Accra, East Legon
GH¢ 13,204 / Mo
30% Down payment

Related Searches