logo
logo

+233 242436898

kia Cars for Sale in bongo

 

All (27 Results)

KIA Bongo
4.2
2013 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 163,450

Greater Accra, Achimota
GH¢ 9,315 / Mo
30% Down payment
2004 KIA Bongo
foreign
48K miles
4-cylinder

GH¢ 163,450

Greater Accra, Achimota
GH¢ 9,315 / Mo
30% Down payment
cash_car_banner
2013 KIA Bongo
foreign
45K miles
4-cylinder

GH¢ 163,450

Greater Accra, Achimota
GH¢ 9,315 / Mo
30% Down payment
2014 KIA Bongo
foreign
45K miles
4-cylinder

GH¢ 163,450

Greater Accra, Achimota
GH¢ 9,315 / Mo
30% Down payment
2013 KIA Bongo
foreign
45K miles
4-cylinder

GH¢ 163,450

Greater Accra, Achimota
GH¢ 9,315 / Mo
30% Down payment
2012 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 163,450

Greater Accra, Achimota
GH¢ 9,315 / Mo
30% Down payment
2014 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 163,450

Greater Accra, Achimota
GH¢ 9,315 / Mo
30% Down payment
2014 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 168,550

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 9,683 / Mo
30% Down payment
2014 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 163,450

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 6,164 / Mo
30% Down payment
2012 KIA Bongo
foreign
451 miles
4-cylinder

GH¢ 153,250

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,779 / Mo
30% Down payment
2014 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 163,450

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 6,164 / Mo
30% Down payment
Filter by Price
2013 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 158,350

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,972 / Mo
30% Down payment
2012 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 153,250

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,779 / Mo
30% Down payment
2011 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 158,350

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,972 / Mo
30% Down payment
2011 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 153,250

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,779 / Mo
30% Down payment
2013 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 158,350

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,972 / Mo
30% Down payment
2013 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 158,350

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,972 / Mo
30% Down payment
2012 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 163,450

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 6,164 / Mo
30% Down payment
2011 KIA Bongo
foreign
455 miles
4-cylinder

GH¢ 148,150

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,587 / Mo
30% Down payment
2010 KIA Bongo
foreign
452 miles
4-cylinder

GH¢ 158,350

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,972 / Mo
30% Down payment
2010 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 144,450

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,447 / Mo
30% Down payment
2014 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 166,510

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 6,279 / Mo
30% Down payment
2013 KIA Bongo
foreign
454 miles
4-cylinder

GH¢ 153,250

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,779 / Mo
30% Down payment
2013 KIA Bongo
foreign
4K miles
4-cylinder

GH¢ 148,150

Greater Accra, Baatsona - Spintex
GH¢ 5,587 / Mo
30% Down payment

Related Searches